политически партии

73 % от отговорилите в нашата анкета не знаят към коя институция да се обърнат, ако са обект на език на омраза

14.12.2015

Целта на анкетата беше разберем разширим обхвата на запитаните, за да придобием по-ясна представа за чувствителността на нашето общество по отношение на езика на омраза и престъпленията от омраза като цяло. Както и да помогнем за намирането на работещите механизми за ограничаването на тези престъпления, които се отразяват негативно на всеки един български гражданин, пряко или косвено.

Subscribe to политически партии