Трето заседание на работната група за борба с престъпленията от омраза

01.12.2015

На 23-24 ноември 2015 г. в Люксембург Агенцията за основните права (FRA) към Европейския съюз (ЕС) проведе третото заседание на работната група за борба с престъпленията от омраза, заедно с люксембургското председателство на Съвета на ЕС. Събитието се състоя в сянката на атентатите в Париж по-рано този месец и последиците от него и това въздейства за определянето на целите на работната група. Маряна Борисова, експерт от отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество“ от Комисията за защита от дискриминация беше българският участник на работния форум.

В работния форум участие взеха експерти от 28 държави членки, представители на неправителствени организации и експерти от Организация за сигурност и сътрудничество в Европа.

Основните цели на работната среща бяха:

- Да се представят практики в областта на регистриране и докладване на престъпления от омраза към емигранти, бежанци, търсещи убежище и мигранти.

- Да се обсъдят настоящи практики по подобряването на докладване и регистриране, които се развиват с участието на неправителствени организации;

- Да се постигне съгласие на рамката и съдържанието на компендиум и да се изработи такъв с добри практики в областта на докладване и регистриране на престъпления от омраза.

Срещата откри г-н Фризо Роскам Абинг, ръководител на Дирекция „Комуникация, координация и връзки“ към Агенцията за основни права на ЕС.

На първия ден от срещата участниците обмениха информация за инциденти на престъпления от омраза и речта на омразата срещу бежанци, търсещи убежище и мигранти. Участниците имаха възможност да изслушат организации на гражданското общество за опита им в насърчаването на отчетност и подобряване на регистрирането на престъпленията от омраза, както и в засилване на сътрудничеството и осигуряване на обучение по темата.

Съставяне на сборник с добри практики за подобряване на регистриране и насърчаване на докладване на престъпления от омраза беше основният фокус на втория ден, с особен акцент върху факторите за успех и необходимите условия за ефективно прилагане. Сборникът ще бъде насочен едновременно към политиците и практиците на първа линия на национално, регионално и местно ниво.

FRA създаде работна група за подобряване докладването и регистрирането на престъпления от омраза в ЕС през 2014 г. Тя обединява всички 28 държави – членки на ЕС, както и представители на Европейската комисия, Комисията на Съвета на Европа срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН), Бюрото на ОССЕ за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) и FRA. Представители на държавите – членки на ЕС, включват служители от министерства, прокуратурата, правоприлагащите агенции, органи по равнопоставеност и други институции, ангажирани с обучение на органи на реда и правоприлагането.

Facebook icon
Twitter icon