Съобщение за грешка

 • Notice: Trying to get property 'tid' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1321 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'name' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1322 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'description' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1323 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'tid' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1321 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'name' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1322 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'description' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1323 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'tid' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1321 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'name' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1322 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'description' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1323 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'tid' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1321 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'name' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1322 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'description' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1323 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'tid' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1321 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'name' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1322 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'description' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1323 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'tid' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1321 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'name' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1322 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'description' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1323 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'tid' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1321 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'name' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1322 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'description' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1323 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'tid' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1321 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'name' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1322 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'description' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1323 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'tid' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1321 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'name' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1322 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'description' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1323 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'tid' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1321 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'name' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1322 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).
 • Notice: Trying to get property 'description' of non-object in i18n_taxonomy_views_pre_render() (line 1323 of /var/www/antihate.europe.bg/sites/all/modules/i18n/i18n_taxonomy/i18n_taxonomy.module).

Нараства религиозната дискриминация в Европа, показва проучване на Евробарометър

01.10.2015

На 1 и 2 октомври в Брюксел Европейската комисия ще е домакин на първия годишен колоквиум, посветен на основните права.

Първият заместник-председател Франс Тимерманс и комисар Вера Йоурова ще водят дискусиите относно начините за борба с антисемитизма и омразата срещу мюсюлманите в Европа и за насърчаването на толерантността и взаимното уважение в нашите общества.

За предизвикателството може да се съди по публикуваните вчера данни на Агенцията на ЕС за основните права относно антисемитските престъпления, както и от публикуваното днес ново проучване на Евробарометър относно дискриминацията.

Статистическите данни, публикувани в проучването на Евробарометър относно дискриминацията, показват, че:

 • 50 % от европейците считат дискриминацията въз основа на религиозна принадлежност или убеждения за широко разпространена (спрямо 39 % през 2012 г.);
 • 33 % считат, че изразяването на религиозни убеждения може да ги постави в неблагоприятно положение при кандидатстване за работа (спрямо 23 % през 2012 г.);
 • Най-ниските равнища на социално приемане сред религиозните групи засягат мюсюлманите, като само 61 % от запитаните лица заявяват, че биха се чувствали съвсем добре, ако имат колега мюсюлманин, а само 43 % нямат нищо против техните пълнолетни деца да имат връзка с мюсюлманин.
 • Проучването на Агенцията на ЕС за основните права, посветено на дискриминацията и продиктуваните от омраза престъпления срещу евреи, показва нарастване на антисемитизма в Европа; 73 % от анкетираните считат, че през последните пет години антисемитизмът в интернет се е увеличил.

В очакване на колоквиума първият заместник-председател Франс Тимерманс заяви: „Европейският съюз преминава през период на сътресения и криза, които представляват предизвикателство за самите ценности, върху които е изграден Съюзът. Ужасните събития в Париж и Копенхаген от началото на тази година ясно показват необходимостта от спешни действия. В настоящия период на криза способността на нашето общество за толерантност и приобщаване е подложена на изпитание. Въпреки многобройните различия в своята история, произход и отражение, антисемитизмът и омразата срещу мюсюлманите са двете проявления на това предизвикателство. Нашата обща отговорност да живеем заедно в търпимост и взаимно уважение е особено важна в момент, когато имаме моралното задължение да предоставим убежище на хора с различни религии и култури, които пристигат по нашите земи. Многообразието не трябва никога да се приема като заплаха. Наша обща отговорност е да създадем и съхраним едно приобщаващо общество.

Комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добави: „Дори и една жертва на престъпления от омраза или дискриминация е прекалено много. Всеки пети жител в ЕС от малцинствено вероизповедание твърди, че през последните 12 месеца е бил подложен на дискриминация или тормоз въз основа на религиозна принадлежност или убеждения. Това е недопустимо. Призовавам държавите членки да прилагат правилно европейското законодателство и да предприемат действия срещу расистките и ксенофобски изказвания, подбуждащи към омраза, както и срещу престъпленията от омраза. Предназначението на този колоквиум е да бъдат споделени конкретен опит и идеи от целия ЕС и да бъде решено как заедно да постигнем напредък. Изказванията, подбуждащи към омраза, нямат място в нашето общество, независимо дали са произнесени физически или са публикувани онлайн. Аз ще работя усилено с правителствата на държавите членки, институциите на ЕС и частния сектор, включително ИТ компаниите, за да се борим срещу онлайн изказванията, подбуждащи към омраза.

Европейският съюз се основава на равенството като основна ценност. Това означава пълна липса на всякаква дискриминация независимо от основанието, включително дискриминация въз основа на религиозна принадлежност. Принципът на недискриминация е вписан в законодателна рамка чрез редица инструменти, които са пряко приложими в държавите членки или за които е необходимо изпълнение на национално равнище. На колоквиума ще бъде направен преглед на актуалното състояние на законодателството и ще бъдат разгледани също други варианти на политиката, както и подкрепата за борбата с антисемитизма и престъпленията от омраза срещу мюсюлманите и онлайн реториката, насаждаща омраза срещу тях, борбата с дискриминацията и насърчаването на търпимост и взаимно уважение.

Сред участниците в колоквиума ще са членове на еврейската и мюсюлманската общност, национални и местни органи, неправителствени организации, предприятия, представители на медиите и гражданите. Те ще обменят най-добри практики в борбата срещу антисемитизма и омразата срещу мюсюлманите и ще обсъдят стъпките за по-нататъшни действия.  

Колоквиумът ще се основава на резултатите от обществено допитване, проведено през април и май по повод проявата. Участвалите в допитването подчертават различния произход на антисемитизма и омразата срещу мюсюлманите, необходимостта от цялостни и едновременно с това специфични отговори, призовават съществуващото законодателство да се прилага по-добре, както и за усилия, насърчаващи по-качественото образование и диалог между общностите. Участниците ще се съсредоточат върху предотвратяването на антисемитските престъпления и на престъпленията от омраза срещу мюсюлманите, борбата с онлайн изказванията, подбуждащи към омраза, ролята на местните органи, образователните проекти и проектите по места, както и върху настоящото състояние на политиките за недискриминация.

Facebook icon
Twitter icon