Образът на ромите в шест електронни медии

29.03.2016
През ноември 2013 г. стартира проект на Aсоциация ИНТЕГРО за мониторинг на електронните медии за реч на омразата. В рамките на проекта се изгови доклад за мониторинг на шест електронни медии, който можете да видите тук.
Facebook icon
Twitter icon