Кибертормозът - книжка за родители

10.02.2016

Представяме ви публикация на УНИЦЕФ България, която  се издава в рамките на проект „Превенция на кибертормоза в училище", изпълняван от Дружеството на психолозите в България, с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ България.

Проекът „Превенция на кибертормоза в  училище" е продължение на проекта „Училище без насилие", който стартира през лятото на 2007 г. с финансовата помощ и по инициатива на УНИЦЕФ България, с подкрепата на МОМН, ДАЗД и Столична община.  Целта и на двете инициативи е да се създадат програми за превенция и справяне с един от най-големите проблеми на българското училище - насилието и тормоза между връстници. 

Датата на публикуване е септември 2010 г., но проблемът продължава да е актуален.

Илюстрации:  © UNICEF/NYHQ/2005/1802Giacomo Pirozzi

Съдържание: ©УНИЦЕФ България

Авторски екип:
Брошурата е разработена от Методи Коралов, доктор по психология, преподавател в НБУ по дисциплините Социална психология, Психология на развитието и Психология на образованието.

Заключението е разработено от Иван Игов, психолог, ръководител на секция „Училищна психология" към Дружество на психолозите в България

Facebook icon
Twitter icon